Niva Bystřice

R.OL.16
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřady a nivní louky v nivě Bystřice mezi Sedmi Dvory a Domašovem. Přirozeně meandrující tok.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.