Rybník Pařez

R.PE.01
Localisation: 49.60584N 15.31899E
Area: 7.712 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
The degree of protection: NR
Altitude: 561 - 584 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s minerotrofním rašeliništěm na přítoku; společenstva sv. Caricion fuscae, C. elatae, Sphagno-Caricion canescentis, Cicution virosae, Salicion cinereae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.152 ha 1.97 1.14
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.123 ha 1.59 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.218 ha 2.83 1.19
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.112 ha 1.46 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.348 ha 4.51 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.282 ha 3.66 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.137 ha 1.78 2.02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.140 ha 1.81 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.121 ha 1.57 3.13

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.