U Milíčovska

R.PE.05
Localisation: 49.415973N 15.396985E
Area: 11.988 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 651 - 653 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Prameništní rašeliniště s okolními vlhkými a smilkovými loukami v těsné blízkosti evrospkého rozvodí.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.193 ha 1.61 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.110 ha 0.91 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.309 ha 2.58 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.263 ha 2.19 1.28
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.607 ha 5.06 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.493 ha 29.14 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.683 ha 5.69 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.05 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.056 ha 0.47 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.345 ha 27.9 1.36

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Měkkýši Vertigo geyeri vrkoč Geyerův -- HD II Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.