U Milíčovska

R.PE.05
Localisation: 49.415973N 15.396985E
Area: 11.988 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 651 - 653 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Prameništní rašeliniště s okolními vlhkými a smilkovými loukami v těsné blízkosti evrospkého rozvodí.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.193 ha 1.61 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.110 ha 0.91 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.309 ha 2.58 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.263 ha 2.19 1.28
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.607 ha 5.06 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.494 ha 29.14 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.683 ha 5.69 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.006 ha 0.05 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.056 ha 0.47 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.345 ha 27.9 1.36

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica picea -- Ohrožený -- -- -- 2007
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2007
Cévnaté rostliny Veronica scutellata rozrazil štítkovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Salix pentandra vrba pětimužná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.