Čermákovy louky

R.PE.06
Localisation: 49.385301N 15.329275E
Area: 11.064 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 691 - 702 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinné louky s prameništi (sv. Caricion fuscae, Calthion, Molinion).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.595 ha 5.38 3.06
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.986 ha 26.98 1.7
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.849 ha 7.68 1.7
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.170 ha 28.65 1.11
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.249 ha 2.25 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.000 ha -- 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.375 ha 3.39 3.68

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Luzula sudetica bika sudetská -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2010
Cévnaté rostliny Veronica scutellata rozrazil štítkovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Tephroseris crispa starček potoční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.