Odlezelské jezero

R.PS.01
Localisation: 50.016941N 13.373078E
Area: 11.692 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: other aquatic or wetland biotopes
The degree of protection: NNM
Altitude: 412 - 430 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Sesuvem hrazené jezero, jediné tohoto druhu v Čechách. Vzniklo v r. 1872 po katastrofální průtrži mračen a povodních, kdy došlo k velkému kernému sesuvu hornin na levém údolním svahu Mladotického potoka a přehrazení údolí hrází asi 300 – 350 m dlouhou a 20 – 30 m vysokou.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.611 ha 30.89 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.182 ha 1.56 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.229 ha 19.06 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.084 ha 0.72 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Tuckermannopsis chlorophylla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Myriospora rufescens -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Evernia prunastri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Fellhanera subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Hypotrachyna revoluta -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Lišejníky Lecania naegelii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Physcia stellaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Cladonia merochlorophaea -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Usnea dasopoga -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Usnea subfloridana -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 71 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.