Hrdibořické rybníky

R.PV.01
Localisation: 49.484741N 17.224469E
Area: 46.472 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 201 - 202 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava dvou rybníků a 4 vysýchajících nebo vyschlých zarůstajících tůní. Všechny vodní nádrže vznikly těžbou slatiny v 30. – 60. letech. Podloží tvoří slatinná půda. Hájové porosty tvoří olše lepkavá a šedá, jasan, dub, vrbiny (také Salix triandra ssp. discolor), lípa, topol kanadský, černý a bílý.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.626 ha 12.11 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.630 ha 7.81 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.700 ha 16.57 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.093 ha 0.2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.322 ha 0.69 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.239 ha 0.51 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.018 ha 0.04 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.130 ha 23.95 3.13

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Homoeusa acuminata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Brouci Zyras funestus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Syntomium aeneum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Siagonium quadricorne -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mogulones euphorbiae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Mogulones abbreviatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Longitarsus brunneus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Ilybius neglectus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Hydrochus brevis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 129 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.