V bahnách

R.RA.01
Localisation: 50.17567N 13.860658E
Area: 12.169 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 426 - 438 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Společenstva rašelin a slatin kolinního stupně na ložisku sirnaté slatiny v plochém úpadu s výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin. As. Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii (s četnými průvodními druhy z iniciálního stadia as. Eleocharitetum pauciflorae. V tůňkách sirné bakterie. Z dřevin se vyskytuje borovice, olše, osika, bříza, vrby.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.005 ha 0.04 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.532 ha 12.59 1.77
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.189 ha 9.77 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.397 ha 3.26 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.855 ha 7.03 3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.141 ha 1.16 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.626 ha 13.36 2.8
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.838 ha 15.1 2.17

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Měkkýši Pisidium milium hrachovka prosná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Pyrola media hruštička prostřední Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Dianthus sylvaticus hvozdík lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Tofieldia calyculata kohátka kalíškatá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.