V rašelinách

R.SO.02
Localisation: 50.261697N 12.514818E
Area: 35.126 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Altitude: 650 - 676 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rašelinný bor (prameniště bezejmenného potoka) s výskytem hybridního roje Pinus sylvestris a Pinus uncinata.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.024 ha 0.07 4
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 9.673 ha 27.54 2.87
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.219 ha 0.62 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.165 ha 0.47 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 11.435 ha 32.55 1.88
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 0.040 ha 0.11 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6.328 ha 18.01 1.79

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.