Rovná

R.ST.04
Localisation: 49.288245N 13.946777E
Area: 3.224 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NNM
Altitude: 433 - 440 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mezofytní louka s porosty sv. Arrhenatherion a s přechody ke sv. Molinion a Violion caninae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.012 ha 0.38 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.739 ha 22.93 2.47
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.363 ha 11.27 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.323 ha 41.03 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.008 ha 0.25 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.474 ha 14.7 3.36
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.152 ha 4.72 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cassida hemisphaerica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Chrysomela cuprea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Cryptocephalus exiguus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Cryptocephalus frontalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Longitarsus niger -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Mogulones euphorbiae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pachybrachis picus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Gentiana verna hořec jarní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 31 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.