Radov

R.ST.05
Localisation: 49.424031N 13.819299E
Area: 51.952 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: fishpond
Altitude: 450 - 456 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Jeden z větších rybníků Lnářsko-Blatenské rybniční soustavy. Průměrně vytvořené litorální porosty sv. Phragmition communis. Významná hnízdní lokalita a shromaždiště vodního ptactva.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 41.594 ha 80.06 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.412 ha 0.79 2.35
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.751 ha 1.45 1.33
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.256 ha 0.49 1.67

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2014
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2014
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Chlidonias niger rybák černý Kriticky ohrožený BD I Lokálně vyhynulý (RE) -- 2010
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.