Rybník Dřemliny

R.ST.07
Localisation: 49.143504N 14.208206E
Area: 86.905 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
Altitude: 394 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s přilehlými podmáčenými loukami. Rybník má doposud zachovány zbytky litorálních porostů s dominancí rákosu, orobince a dalších. Významná tahová zastávka vodního ptactva, hnízdiště některých druhů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.509 ha 0.59 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.422 ha 6.24 1.69
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.035 ha 2.34 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.968 ha 1.11 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.022 ha 0.03 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.436 ha 5.1 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2011
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2016
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.