Na Březině

R.TA.02
Localisation: 49.213776N 14.706235E
Area: 76.743 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 404 - 425 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zrašelinělá louka u paty svahu terasy na V okraji lesa asi 1,3 km JJZ od kostela v Dráchově. Původně podmáčená louka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 16.603 ha 21.64 1.06
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.313 ha 0.41 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.448 ha 0.58 1.81
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.369 ha 0.48 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.256 ha 1.64 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.186 ha 2.85 1.16
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.123 ha 0.16 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.157 ha 1.51 1.76
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.616 ha 0.8 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.398 ha 5.73 2.43
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.247 ha 0.32 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.189 ha 0.25 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Allecula rhenana -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2012
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 67 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.