Pískovna u Vlkova

R.TA.03
Localisation: 49.171023N 14.715036E
Area: 0.889 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: PLA
Altitude: 414 - 416 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Cenné podmáčené úseky nad V břehem pískovny S od obce Vlkov.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.255 ha 28.66 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.033 ha 3.66 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Gratiola officinalis konitrud lékařský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Illecebrum verticillatum nehtovec přeslenitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodiella inundata plavuňka zaplavovaná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.