Podkovák

R.TC.02
Localisation: 49.736509N 12.522876E
Area: 26.657 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 684 - 709 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lesní rašeliniště se souvislým porostem borovice blatky. Má význam jako doklad charakteru rašelinišť Českého lesa. Leží v mělké miskovité sníženině, která umožnila zadržení vody a vznik rašeliniště. Obklopena je běžnými hospodářskými lesy. Na jižní straně jsou to porosty smrkové, na severní straně borové. Vlastní rašeliniště je porostlé několik metrů vysokým řidším porostem borovice blatky s bohatým bylinným podrostem. Středem PR prochází cesta dělící území na východní a západní polovinu. V nejzazším cípu východní poloviny a v jižní části západní poloviny dochází ve větší míře k zmlazování smrků, které mnohde již dorostly stejné výše jako blatka. Porost zde proto tvoří nepropustné houštiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 3.963 ha 14.87 1.33
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 17.386 ha 65.22 1.2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Ledum palustre rojovník bahenní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Empetrum nigrum šicha černá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Parmeliopsis hyperopta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Lišejníky Lecidea nylanderi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Ochrolechia microstictoides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Palicella filamentosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Imshaugia aleurites -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Lišejníky Pycnora sorophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Trapeliopsis glaucolepidea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Lišejníky Tuckermannopsis chlorophylla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.