U rybníčků

R.TC.04
Localisation: 49.866014N 12.880544E
Area: 12.586 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NR
Altitude: 588 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Zamokřené, silně zrašelinělé ostřicové louky prameništního charakteru.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.275 ha 2.19 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.594 ha 20.61 2.08
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.096 ha 0.76 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.106 ha 8.79 2.22
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.395 ha 3.13 2.14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.857 ha 22.7 3.24

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Emus hirtus drabčík huňatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.