Jezírka u Rozvadova

R.TC.05
Localisation: 49.624037N 12.542742E
Area: 41.384 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 482 - 503 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lokalitu tvoří smrkový lesní porost s třemi rašelinnými jezírky, z nichž největší má rozlohu asi 3 ha. Okraje jezírek jsou lemovány souvislým kobercem rašeliníku, zabíhajícím nepravidelně jazykovitě do tůní. Na něm je vytvořeno zajímavé rostlinné společenstvo fytocenologicky patřící do svazu Sphagnion medii.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.031 ha 0.07 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 28.045 ha 67.77 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.496 ha 1.2 1.56
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 0.329 ha 0.8 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 4.950 ha 11.96 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus problematicus problematicus -- Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Utricularia minor bublinatka menší -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2015
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2015
Vážky Somatochlora arctica lesklice severská -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.