Křížový kámen

R.TC.10
Localisation: 49.74989N 12.408809E
Area: 24.346 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Altitude: 800 - 842 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Podmáčená smrčina na rašelině, 9 km Z obce Lesná.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.644 ha 19.07 1.95
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.026 ha 0.11 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11.119 ha 45.67 1

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.