U hájenky

R.TR.05
Localisation: 49.151734N 15.749705E
Area: 14.803 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NR
Altitude: 514 - 545 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Vlhká louka s přirozeným bylinným pokryvem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.224 ha 8.27 1.49
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.216 ha 1.46 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.479 ha 3.23 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.509 ha 10.19 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.182 ha 14.74 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.471 ha 3.18 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Brachinus explodens prskavec menší Ohrožený -- -- -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.