Rokytná

R.TR.06
Localisation: 49.078564N 16.371856E
Area: 534.913 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 228 - 443 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.749 ha 0.14 2.16
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.069 ha 0.01 1.05
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.082 ha 0.58 3
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.038 ha 0.01 2.19
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.034 ha 0.01 3.86
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 10.540 ha 1.97 3.92
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.931 ha 1.11 3.49
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.364 ha 0.44 1.97
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.118 ha 0.02 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.075 ha 0.01 2.78
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 49.723 ha 9.3 2.43
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.478 ha 0.09 1.77
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2.463 ha 0.46 2.13
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 8.921 ha 1.67 2.73
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4.896 ha 0.92 1.79
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2013
Brouci Aesalus scarabaeoides roháček vrubounovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2013
Ryby a mihule Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Allium flavum česnek žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Androsace elongata pochybek prodloužený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Anema decipiens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 178 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.