Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.162 ha 0.72 1.72
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2.381 ha 1.47 1.86
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.135 ha 1.32 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.319 ha 2.05 2
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.020 ha 0.01 2
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 1.243 ha 0.77 2
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.103 ha 0.06 2
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.014 ha 0.01 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 44.932 ha 27.73 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.171 ha 0.11 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.111 ha 6.24 2
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.005 ha -- 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.046 ha 0.03 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.215 ha 0.75 2
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.393 ha 0.24 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Bacidia rubella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Bacidia subincompta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Bacidia viridifarinosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Bacidina arnoldiana -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Lišejníky Bacidina inundata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Caloplaca arnoldii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Lišejníky Caloplaca chrysodeta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Caloplaca conversa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Lišejníky Caloplaca demissa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Caloplaca grimmiae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Caloplaca subpallida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Caloplaca viridirufa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Caloplaca xerica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Candelaria concolor -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 257 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.