Střední Pojihlaví

R.TR.07
Localisation: 49.093834N 16.217069E
Area: 162.027 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNR, NM, NR
Altitude: 232 - 320 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.018 ha 0.01 3
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.046 ha 0.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.816 ha 0.5 3
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.020 ha 0.01 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.523 ha 0.32 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.171 ha 0.11 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.319 ha 2.05 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.111 ha 6.24 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.666 ha 0.41 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.215 ha 0.75 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 2.381 ha 1.47 1.86
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.588 ha 0.36 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.135 ha 1.32 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.319 ha 6.37 2.01
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.393 ha 0.24 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Andrena ovatula pískorypka bělopruhá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Lišejníky Rhizocarpon viridiatrum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Lišejníky Opegrapha vermicellifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Opegrapha vulgata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Parmelia omphalodes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Pertusaria leioplaca -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Phaeophyscia chloantha -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Physconia perisidiosa -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Lišejníky Placynthium nigrum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Pyrenula nitida -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Rhizocarpon umbilicatum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Lišejníky Staurothele fissa -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Lichinella stipatula -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Lišejníky Thelenella muscorum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 257 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.