Včelín (Hluboček)

R.UH.02
Localisation: 48.943849N 17.888726E
Area: 2.847 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 350 - 430 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Mokřadní louka, vzácné společenstvo Scirpo-Cirsietum cani v nivě potůčku (pěkné společenstvo v jinak zemědělské krajině).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.024 ha 35.95 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.408 ha 14.32 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.