Pod Tabulemi

R.VS.06
Localisation: Neznámá
Area: Neznámá
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
Altitude: Neznámá
Wetland’s figure

Characteristic

Svahové prameniště, mezotrofní.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.