Adámky

R.VS.07
Localisation: 49.424023N 18.262002E
Area: 25.745 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA
Altitude: 524 - 668 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Oligotrofní rašelinné louky a přechodová rašeliniště.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.352 ha 1.37 1.46
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.188 ha 0.73 2.52
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.002 ha 0.01 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.351 ha 1.36 1.28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.663 ha 6.46 2.03
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.213 ha 4.71 1.56
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.994 ha 3.86 1.64
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.004 ha 0.02 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.247 ha 20.38 2.19
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.021 ha 0.08 2.8
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.420 ha 1.63 1.55
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.817 ha 3.17 1.54

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Galinsoga quadriradiata pěťour srstnatý -- -- -- BL3 2012
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum quinquefarium rašeliník pětiřadý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii prstnatec Fuchsův pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.