Dyje v NP Podyjí

R.ZN.03
Localisation: 48.85567N 15.859741E
Area: 418.272 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
reservoir
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 219 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok řeky v hlubokém údolí mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou (asi 40 km dlouhý), s vodními a pobřežními společenstvy, včetně Znojemské údolní nádrže.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.004 ha -- 1
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.006 ha -- 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.134 ha 0.03 1
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.028 ha 0.01 1
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0.310 ha 0.07 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.032 ha 0.01 1
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.010 ha -- 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.023 ha 0.01 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.864 ha 0.68 1
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.006 ha -- 1
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.185 ha 0.04 1.08
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 8.532 ha 2.04 1.24
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 24.791 ha 5.93 1.28
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.706 ha 0.65 1.35
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.617 ha 0.15 1.38
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Mycetochara humeralis hubojed dvouskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ocypus mus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Hypera striata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Selatosomus cruciatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Acmaeoderella flavofasciata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Tropiphorus terricola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Stictoleptura scutellata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Stenocarus cardui -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Squamapion flavimanum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Silvanoprus fagi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Saperda punctata kozlíček jilmový Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Omaloplia nigromarginata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Rhagium sycophanta kousavec páskovaný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Platycis cosnardi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 387 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.