Dyje v NP Podyjí

R.ZN.03
Localisation: 48.85567N 15.859741E
Area: 418.272 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
reservoir
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 219 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok řeky v hlubokém údolí mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou (asi 40 km dlouhý), s vodními a pobřežními společenstvy, včetně Znojemské údolní nádrže.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.185 ha 0.04 1.08
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.706 ha 0.65 1.35
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.529 ha 2.52 1.69
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.158 ha 0.99 1.7
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.816 ha 0.91 2.62
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 40.343 ha 9.65 2.43
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.839 ha 0.2 1.45
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.004 ha -- 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.420 ha 0.1 1.93
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.090 ha 0.02 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.089 ha 0.26 2.37
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.081 ha 0.02 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 24.791 ha 5.93 1.28
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.134 ha 0.03 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 8.532 ha 2.04 1.24
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Hieracium echioides chlupáček hadincovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ortopteroidní hmyz Gryllus campestris cvrček polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Verbascum speciosum divizna ozdobná Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Quercus cerris dub cer -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Lišejníky Cladonia rangiferina dutohlávka sobí -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Biscutella laevigata subsp. varia dvojštítek hladkoplodý proměnlivý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2020
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Crataegus praemonticola hloh křivokališný -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 60 - 75 of 387 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.