Dyje v NP Podyjí

R.ZN.03
Localisation: 48.85567N 15.859741E
Area: 418.272 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
reservoir
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 219 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok řeky v hlubokém údolí mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou (asi 40 km dlouhý), s vodními a pobřežními společenstvy, včetně Znojemské údolní nádrže.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.420 ha 0.1 1.93
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 8.532 ha 2.04 1.24
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.234 ha 0.06 3.1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.134 ha 0.03 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.090 ha 0.02 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 3.166 ha 0.76 1.81
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.032 ha 0.01 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.839 ha 0.2 1.45
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.081 ha 0.02 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.529 ha 2.52 1.69
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.023 ha 0.01 1
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.004 ha -- 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 5.423 ha 1.3 1.63
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.816 ha 0.91 2.62
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 11.168 ha 2.67 2.63
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Colias alfacariensis žluťásek jižní -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Motýli Idaea contiguaria žlutokřídlec skalní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Libanotis pyrenaica žebřice pyrenejská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxalis corniculata šťavel růžkatý -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Oxalis dillenii šťavel prérijní -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Dipsacus laciniatus štětka laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2019
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Crepis praemorsa škarda ukousnutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Nepeta nuda šanta lesostepní -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Achillea setacea řebříček štětinolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 387 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.