Dyje v NP Podyjí

R.ZN.03
Localisation: 48.85567N 15.859741E
Area: 418.272 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
reservoir
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 219 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok řeky v hlubokém údolí mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou (asi 40 km dlouhý), s vodními a pobřežními společenstvy, včetně Znojemské údolní nádrže.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.596 ha 0.14 1.73
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.098 ha 0.02 1.4
T3.5B Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.187 ha 0.04 1.89
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 40.343 ha 9.65 2.43
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.158 ha 0.99 1.7
S2B Pohyblivé sutě kyselých hornin 8150 Středoevropské silikátové sutě 0.310 ha 0.07 1
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.163 ha 0.04 1.72
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.089 ha 0.26 2.37
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.028 ha 0.01 1
First 1 2 3 Showing: 30 - 39 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Platycis cosnardi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Lišejníky Peltigera canina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Minyops variolosus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Mogulones abbreviatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Musaria affinis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Pheletes quercus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Ocypus mus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Omaloplia nigromarginata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Datonychus urticae -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2016
Brouci Bothynoderes affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Ampedus brunnicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ampedus rufipennis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Acmaeoderella flavofasciata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 387 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.