Dyje v NP Podyjí

R.ZN.03
Localisation: 48.85567N 15.859741E
Area: 418.272 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
reedswamp, sedge marshes
reservoir
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 219 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Přirozený tok řeky v hlubokém údolí mezi Vranovskou a Znojemskou přehradou (asi 40 km dlouhý), s vodními a pobřežními společenstvy, včetně Znojemské údolní nádrže.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.420 ha 0.1 1.93
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0.004 ha -- 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.839 ha 0.2 1.45
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 40.343 ha 9.65 2.43
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3.816 ha 0.91 2.62
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.158 ha 0.99 1.7
M1.4 Říční rákosiny -- -- 10.529 ha 2.52 1.69
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.706 ha 0.65 1.35
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.185 ha 0.04 1.08
First 1 2 3 Showing: 30 - 39 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Venusia blomeri píďalka jilmová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Veratrum nigrum kýchavice černá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Verbascum speciosum divizna ozdobná Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Veronica praecox rozrazil časný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Veronica triloba rozrazil trojlaločný -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Vicia lathyroides vikev hrachorovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Vicia pisiformis vikev hrachovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Watsonarctia casta přástevník mařinkový Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Zerynthia polyxena pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Motýli Zygaena ephialtes vřetenuška čičorková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 23 24 25 26 Showing: 375 - 387 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.