Oleksovická bažina

R.ZN.05
Localisation: 48.927641N 16.262512E
Area: 113.271 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NM, SCI
Altitude: 206 - 238 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Část toku potoka Skaličky obklopená rozsáhlou terrestrickou rákosinou a navazující rybník.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 34.896 ha 30.81 1.27
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21.696 ha 19.15 3.47

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Acupalpus luteatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Brouci Bembidion neresheimeri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2013
Brouci Drapetes mordelloides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Macronychus quadrituberculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2015
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 93 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.