Šumické rybníky

R.ZN.08
Localisation: 48.980955N 16.467868E
Area: 63.791 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 195 - 201 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 23.582 ha 36.97 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.606 ha 10.36 2.94
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.162 ha 1.82 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Silene noctiflora silenka noční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Korýši Synurella ambulans srostlorep kráčivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Měkkýši Anisus spirorbis svinutec kruhovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2010
Brouci Berosus frontifoveatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 98 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.