Šumické rybníky

R.ZN.08
Localisation: 48.980955N 16.467868E
Area: 63.791 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 195 - 201 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 23.582 ha 36.97 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.606 ha 10.36 2.94
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.162 ha 1.82 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Vážky Coenagrion scitulum šidélko huňaté -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Cyperus fuscus šáchor hnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Emys orbicularis želva bahenní Kriticky ohrožený HD II, HD IV Chybí údaje (DD) -- 2016
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2010
First 3 4 5 6 7 Showing: 90 - 98 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.