Tůň v lomu Tasovice

R.ZN.10
Localisation: 48.821836N 16.153703E
Area: 26.406 ha
Category: Wetlands of regional importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI
Altitude: 197 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lomy a závrty na Kraví hoře, několik tůněk o rozloze cca 25 m2. Významná lokalita obojživelníků, naleziště pravděpodobně nového druhu obojživelníka pro ČR – Triturus carnifex. Tahová zastávka bahňáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.002 ha 0.01 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.003 ha 0.01 4
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.164 ha 0.62 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.989 ha 3.74 1.02
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.058 ha 0.22 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Andrena hypopolia -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Blanokřídlí Hedychridium krajniki -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Blanokřídlí Bembecinus hungaricus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Ostatní helminti Filinia cornuta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ostatní helminti Lecane stenroosi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Cybister lateralimarginalis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Blanokřídlí Tachysphex helveticus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Blanokřídlí Tachyagetes filicornis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Blanokřídlí Pompilus cinereus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Blanokřídlí Oxybelus variegatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Blanokřídlí Nysson dimidiatus -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Blanokřídlí Nomioides minutissimus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Blanokřídlí Hedychridium jucundum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Blanokřídlí Hedychridium femoratum -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2008
Blanokřídlí Harpactus lunatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 94 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.