Černohorská slať

Šumava peatlands

RS01.04
Localisation: 48.993542N 13.534687E
Area: 333.830 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 1099 - 1216 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horské rozvodnicové “klečové“ vrchoviště (rozvodí Vydry a Vltavy) s porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugo, v laggu a šlencích společenstva sv. Leuco-Scheuchzerion a Sphagno-Caricion canescentis, navazují laggové podmáčené smrčiny Mastigobryo-Piceetum.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 117.635 ha 35.24 1.93
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 87.526 ha 26.22 1.3
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 83.735 ha 25.08 2.68
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 10.696 ha 3.2 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.403 ha 1.62 1.65
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.889 ha 0.27 1.18
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.020 ha 0.01 1
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.002 ha -- 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2021
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Streptopus amplexifolius čípek objímavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2014
Cévnaté rostliny Moneses uniflora jednokvítek velekvětý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Gentiana pannonica hořec panonský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Carex paupercula ostřice vrchovištní zaplavovaná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.