Jezerní slať

Šumava peatlands

RS01.05
Localisation: 49.036648N 13.565747E
Area: 164.659 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Altitude: 1050 - 1121 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Horské rozvodnicové vrchoviště s “klečovými porosty“ (Sphagno magellanici-Pinetum mugo), na části sukcesně regenerující vytěžené plochy, podél potoka a v laggu mokřadní ostřicová společenstva Sphagno-Caricion canescentis, v jezírku a šlencích Leuco-Scheuchzerion. Podél části obvodu podmáčené smrčiny.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 10.956 ha 6.65 2.23
First 1 2 Showing: 15 - 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2014
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2014
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 60 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.