Buková slať – Tokaniště

Šumava peatlands

RS01.09
Localisation: 48.959795N 13.633741E
Area: 135.951 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Altitude: 978 - 1024 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex rašeliništní a luční mokřadní vegetace v pramenné oblasti Malé Vltavy. Vrchovištní klečové porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugi, podmáčené smrčiny as. Mastigobryo-Piceetum, luční porosty sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Violion caninae, Calthion. Vlastní Buková slať v minulosti narušená těžbou rašeliny, následné obnovení rašelinotvorných procesů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 10.440 ha 7.68 1.81
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.315 ha 0.23 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 13.280 ha 9.77 1.94
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.073 ha 0.79 1.01
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 15.052 ha 11.07 2.38
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11.402 ha 8.39 3.03
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11.746 ha 8.64 1.81
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.835 ha 0.61 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 23.008 ha 16.92 2.48
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.466 ha 0.34 1.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.045 ha 0.77 3.73
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 31.587 ha 23.23 1.05

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2016
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2021
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2021
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 75 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.