Buková slať – Tokaniště

Šumava peatlands

RS01.09
Localisation: 48.959795N 13.633741E
Area: 135.951 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA, NM
Altitude: 978 - 1024 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex rašeliništní a luční mokřadní vegetace v pramenné oblasti Malé Vltavy. Vrchovištní klečové porosty as. Sphagno magellanici-Pinetum mugi, podmáčené smrčiny as. Mastigobryo-Piceetum, luční porosty sv. Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis, Violion caninae, Calthion. Vlastní Buková slať v minulosti narušená těžbou rašeliny, následné obnovení rašelinotvorných procesů.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 10.440 ha 7.68 1.81
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.315 ha 0.23 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 13.280 ha 9.77 1.94
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 1.073 ha 0.79 1.01
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 15.052 ha 11.07 2.38
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 11.402 ha 8.39 3.03
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 11.746 ha 8.64 1.81
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.835 ha 0.61 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 23.008 ha 16.92 2.48
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.466 ha 0.34 1.06
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.045 ha 0.77 3.73
R3.2 Vrchoviště s klečí (<i>Pinus mugo</i>) 91D0 Rašelinný les 31.587 ha 23.23 1.05

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2015
Lišejníky Cladonia stygia -- -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Cévnaté rostliny Betula nana bříza trpasličí Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Hieracium lactucella chlupáček myší ouško -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 69 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.