Chalupská a Novosvětská slať

Šumava peatlands

RS01.10
Localisation: 49.009456N 13.656244E
Area: 254.510 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 894 - 941 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní až svahové vrchoviště v nivě Vydřího potoka. “Klečové“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugi), na značné části sukcesně zarůstající vytěžené plochy, fragmenty rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a podmáčených smrčin na okrajích, po obvodu plášť rašelinných březin (Betulion pubescentis). Obklopeno rašelinnými (Caricion fuscae), podmáčenými (Calthion) a mezofilními loukami (Polygono-Trisetion). Rašelinné jezírko s plovoucími rašelinnými ostrůvky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 10.306 ha 4.05 2.94
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 33.844 ha 13.3 2.27
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 1.322 ha 0.52 3.22
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 16.756 ha 6.58 1.04
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.421 ha 0.56 3.58
First 1 2 Showing: 15 - 20 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica pratensis mravenec trávní Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Motýli Boloria eunomia perleťovec mokřadní Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Montia hallii zdrojovka potoční Silně ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Populus balsamifera topol balzámový -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
Mechorosty Sphagnum capillifolium rašeliník ostrolistý -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- -- -- -- 2016
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 119 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.