Chalupská a Novosvětská slať

Šumava peatlands

RS01.10
Localisation: 49.009456N 13.656244E
Area: 254.510 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 894 - 941 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní až svahové vrchoviště v nivě Vydřího potoka. “Klečové“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugi), na značné části sukcesně zarůstající vytěžené plochy, fragmenty rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a podmáčených smrčin na okrajích, po obvodu plášť rašelinných březin (Betulion pubescentis). Obklopeno rašelinnými (Caricion fuscae), podmáčenými (Calthion) a mezofilními loukami (Polygono-Trisetion). Rašelinné jezírko s plovoucími rašelinnými ostrůvky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 24.017 ha 9.44 1.79
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 24.699 ha 9.7 3.66
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 30.200 ha 11.87 2.09
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 33.844 ha 13.3 2.27
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 35.564 ha 13.97 2.44
First 1 2 Showing: 15 - 20 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 133 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.