Chalupská a Novosvětská slať

Šumava peatlands

RS01.10
Localisation: 49.009456N 13.656244E
Area: 254.510 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 894 - 941 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní až svahové vrchoviště v nivě Vydřího potoka. “Klečové“ porosty (Sphagno magellanici-Pinetum mugi), na značné části sukcesně zarůstající vytěžené plochy, fragmenty rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a podmáčených smrčin na okrajích, po obvodu plášť rašelinných březin (Betulion pubescentis). Obklopeno rašelinnými (Caricion fuscae), podmáčenými (Calthion) a mezofilními loukami (Polygono-Trisetion). Rašelinné jezírko s plovoucími rašelinnými ostrůvky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.044 ha 0.02 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 24.699 ha 9.7 3.66
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 1.043 ha 0.41 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 16.756 ha 6.58 1.04
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.421 ha 0.56 3.58
First 1 2 Showing: 15 - 20 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum rubellum rašeliník červený -- HD V -- -- 2011
Lišejníky Cladonia amaurocraea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Melanohalea exasperata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii prstnatec Fuchsův pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Lišejníky Physcia stellaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Mechorosty Sphagnum centrale rašeliník středový -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Brouci Carabus menetriesi pacholei střevlík Ménétriésův Kriticky ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2011
Lišejníky Lecanora chlarotera -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Caprimulgus europaeus lelek lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Roztoči Camisia solhoeyi hranitka horská -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 133 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.