Častá – Březová alej

Šumava peatlands

RS01.12
Localisation: 48.92142N 13.668245E
Area: 109.625 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 900 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé kotlinové vrchovištní rašeliniště na středním toku Časté, hlavní levostranné zdrojnice Řasnice. Porosty Pinus x pseudopumilio, podmáčené smrčiny Bazzanio-Piceetum, obvodové i vnitřní ostřicové laggy sv. Sphagno-Caricion canescentis a Leuco-Scheuchzerion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.161 ha 0.15 2.81
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 1.575 ha 1.44 2.1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.180 ha 0.16 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.032 ha 4.59 4
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 2.099 ha 1.91 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 39.899 ha 36.4 2.5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.665 ha 1.52 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 36.928 ha 33.69 1.7
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.097 ha 0.09 1
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 11.590 ha 10.57 1.59

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Scheuchzeria palustris blatnice bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Orthilia secunda hruštice jednostranná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Dryopteris expansa kapraď podobná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 42 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.