Velká niva

Šumava peatlands

RS01.15
Localisation: 48.919401N 13.82511E
Area: 144.356 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 748 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, směrem k okrajům pásmo rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a reprezentativní podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum), ve středové části na několika místech podrost rákosu obecného.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16.302 ha 11.29 1.99
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.105 ha 0.07 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16.961 ha 11.75 2.97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 19.239 ha 13.33 2.5
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 77.164 ha 53.45 1.97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.070 ha 0.05 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.291 ha 0.89 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Japewia subaurifera -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Lecanora cadubriae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Loxospora elatina -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lopadium disciforme -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lepraria jackii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidea turgidula -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lecidea plana -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecidea nylanderi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lecidea leprarioides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Lišejníky Lecanora symmicta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora subintricata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Lišejníky Lecanora sarcopidoides -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Lecanora phaeostigma -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Lišejníky Lecanora persimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 162 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.