Velká niva

Šumava peatlands

RS01.15
Localisation: 48.919401N 13.82511E
Area: 144.356 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 748 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, směrem k okrajům pásmo rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a reprezentativní podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum), ve středové části na několika místech podrost rákosu obecného.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.291 ha 0.89 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.070 ha 0.05 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 77.164 ha 53.45 1.97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 19.239 ha 13.33 2.5
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16.961 ha 11.75 2.97
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.105 ha 0.07 3
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16.302 ha 11.29 1.99

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Calicium parvum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Motýli Celaena haworthii šedavka mokřadní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Houby Gymnopilus josserandii plaménka kulatovýtrusá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Houby Mycena laevigata helmovka hladká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Phaeogalera stagnina čepičatka bažinná -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Phellinus laevigatus ohňovec hladký -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Phellinus lundellii ohňovec Lundellův -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Pholiota subochracea šupinovka třepenitkovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Pycnoporellus fulgens oranžovec vláknitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Micarea hedlundii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Houby Cortinarius scaurus pavučinec datlový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Cephalozia catenulata křepenka řetízkovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Cephalozia leucantha křepenka bledá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Cephalozia loitlesbergeri křepenka Loitlesbergerova -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 58 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.