Velká niva

Šumava peatlands

RS01.15
Localisation: 48.919401N 13.82511E
Area: 144.356 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 748 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, směrem k okrajům pásmo rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a reprezentativní podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum), ve středové části na několika místech podrost rákosu obecného.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16.302 ha 11.29 1.99
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.105 ha 0.07 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16.961 ha 11.75 2.97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 19.239 ha 13.33 2.5
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 77.164 ha 53.45 1.97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.070 ha 0.05 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.291 ha 0.89 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2017
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Lampetra planeri mihule potoční Kriticky ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Ceruchus chrysomelinus roháček jedlový Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Phaeogalera stagnina čepičatka bažinná -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Arichanna melanaria různorožec borůvkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Pinus rotundata borovice pyrenejská blatka -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Houby Cortinarius limonius pavučinec žlutoplavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Houby Cortinarius rubellus pavučinec výjimečný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.