Velká niva

Šumava peatlands

RS01.15
Localisation: 48.919401N 13.82511E
Area: 144.356 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 748 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, směrem k okrajům pásmo rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a reprezentativní podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum), ve středové části na několika místech podrost rákosu obecného.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16.302 ha 11.29 1.99
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.105 ha 0.07 3
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16.961 ha 11.75 2.97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 19.239 ha 13.33 2.5
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 77.164 ha 53.45 1.97
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.070 ha 0.05 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.291 ha 0.89 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Blanokřídlí Bombus lucorum čmelák hájový Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Acronicta menyanthidis šípověnka vachtová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2017
Lišejníky Micarea hedlundii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Mechorosty Calypogeia fissa kryjnice zaříznutá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Cephalozia catenulata křepenka řetízkovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Cephalozia leucantha křepenka bledá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Cephalozia loitlesbergeri křepenka Loitlesbergerova -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Mechorosty Liochlaena lanceolata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Celaena haworthii šedavka mokřadní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 153 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.