Velká niva

Šumava peatlands

RS01.15
Localisation: 48.919401N 13.82511E
Area: 144.356 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 748 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Údolní rašeliniště s blatkovými bory Pino rotundatae-Sphagnetum, směrem k okrajům pásmo rašelinných borů (Vaccinio uliginosi-Pinetum) a reprezentativní podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum), ve středové části na několika místech podrost rákosu obecného.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 77.164 ha 53.45 1.97
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 16.302 ha 11.29 1.99
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.070 ha 0.05 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 19.239 ha 13.33 2.5
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 16.961 ha 11.75 2.97
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.105 ha 0.07 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.291 ha 0.89 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Liochlaena lanceolata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Mechorosty Sphagnum angustifolium rašeliník úzkolistý -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Splachnum ampullaceum volatka baňatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Houby Diplomitoporus flavescens outkovka žlutavá -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Houby Cortinarius rubellus pavučinec výjimečný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Arichanna melanaria různorožec borůvkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2020
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2019
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020
First 1 2 3 4 Last Showing: 15 - 30 of 58 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.