Jezerní luh

Šumava peatlands

RS01.18
Localisation: 48.790714N 13.874327E
Area: 28.211 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Altitude: 900 - 933 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava tří menších lesních rašelinišť v prameništní kotlině pod úpatím glaciální morény Plešného jezera. Komplex porostů Pinus x pseudopumilio a rašelinných a podmáčených smrčin (Sphagno-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum), laggová společenstva sv. Sphagno-Caricion canescentis.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.012 ha 0.04 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 21.964 ha 77.86 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 5.448 ha 19.31 2
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 0.690 ha 2.44 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Peltis ferruginea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Chrostíci Nemotaulius punctatolineatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus × pseudopumilio borovice vystoupavá rašelinná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2016
Brouci Peltis grossa kornatec velký -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.