Horusická blata

Třeboň fishponds

RS02.01
Localisation: 49.15895N 14.651397E
Area: 53.346 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: PLA, SPA, NR
Altitude: 424 - 425 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex vlhkých a mezofilních luk (Caricion fuscae, Molinion, Alopecurion) nad SZ břehem Horusického rybníka, navazující na rozsáhlé litorální zblochanové a rákosové porosty sv. Phragmition communis a pruh vysokých ostřicových porostů Caricion gracilis. Roztroušené bažinné vrbiny (Salicion cinereae), zachovaný fragment cenného minerotofního rašeliniště sv. Eriophorion gracilis.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.813 ha 5.27 1.15
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.494 ha 12.17 1.27
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.746 ha 8.9 1.3
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.454 ha 6.47 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.114 ha 13.34 1.12
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.046 ha 0.09 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Galega officinalis jestřabina lékařská -- -- Téměř ohrožený (NT) BL2 2015
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Milvus migrans luňák hnědý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2014
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ortopteroidní hmyz Stethophyma grossum saranče mokřadní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.