Káňov

Třeboň fishponds

RS02.03
Localisation: 49.036342N 14.740154E
Area: 164.837 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: PLA, SPA
Altitude: 428 - 439 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s členitými břehy, ostrovy, rozsáhlými litorálními porosty a rákosinami. Významné hnízdiště vodních ptáků. Jsou zde zachovány neporušené nejrůznější hydrosérie vodních a mokřadních rostlinných společenstev, neovlivněné dosud vyhrnováním. Rovněž krajinářsky mimořádně cenná lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.020 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.468 ha 0.28 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.076 ha 0.05 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 8.963 ha 5.44 1.9
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.987 ha 2.42 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4.318 ha 2.62 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.113 ha 0.07 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.538 ha 1.54 2.14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.201 ha 0.12 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Anser erythropus husa malá -- BD I -- -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Cévnaté rostliny Juniperus communis jalovec obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 54 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.