Káňov

Třeboň fishponds

RS02.03
Localisation: 49.036342N 14.740154E
Area: 164.837 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond
Altitude: 428 - 439 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s členitými břehy, ostrovy, rozsáhlými litorálními porosty a rákosinami. Významné hnízdiště vodních ptáků. Jsou zde zachovány neporušené nejrůznější hydrosérie vodních a mokřadních rostlinných společenstev, neovlivněné dosud vyhrnováním. Rovněž krajinářsky mimořádně cenná lokalita.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.623 ha 4.02 2.25
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.493 ha 0.3 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.162 ha 3.13 2.6
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.384 ha 0.84 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.159 ha 0.1 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anthus spinoletta linduška horská Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2011
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.