Rod

Třeboň fishponds

RS02.04
Localisation: 49.12149N 14.746439E
Area: 37.383 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 411 - 413 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Z hlediska kvality litorálních porostů nejzachovalejší rybník v Nadějské soustavě rybníků. Rozsáhlá rákosina a rozlehlé zblochanové a orobincové porosty přecházející do rašeliniště ve výtopě rybníka. Dříve významné hnízdiště vodních ptáků, nyní v důsledku změn hospodaření, především vysoké eutrofizace, početnost např. kachen silně poklesla.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.278 ha 6.09 2.59
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6.221 ha 16.64 1.43
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.133 ha 0.36 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.181 ha 0.48 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.343 ha 3.59 1.46
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.018 ha 0.05 1
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.046 ha 0.12 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.109 ha 0.29 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.383 ha 3.7 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2016
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Ceratophyllum submersum růžkatec bradavčitý Silně ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2014
Měkkýši Sinanodonta woodiana škeblice asijská -- -- -- BL3 2019
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 109 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.