Staré Jezero

Třeboň fishponds

RS02.08
Localisation: 48.977882N 14.890498E
Area: 128.071 ha
Category: Part of Wetland of International Importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 442 - 447 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník s litorálními porosty přecházejícími do minerotrofního rašeliniště ve výtopě, s mozaikou cenných společenstev sv. Caricion lasiocarpae, Sphagno-Caricion canescentis, Sphagno-Utricularion. Hnízdiště vodních ptáků, na rašeliništi unikátní rostlinná společenstva. Část rybníka byla v minulosti vyhrnuta, materiál uložen ve formě nízkých ostrůvků – v současnosti krajinotvorný prvek.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.116 ha 0.09 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.195 ha 0.15 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.560 ha 2 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 4.178 ha 3.26 2.19
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.452 ha 3.48 2.7
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.595 ha 3.59 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 82.540 ha 64.45 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Sphagnum magellanicum rašeliník prostřední -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum obtusum rašeliník tupolistý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum platyphyllum rašeliník širolistý -- HD V Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2019
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 84 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.